wtorek, 16 lutego 2016

Konkurs IV Festiwalu Filmów Motocyklowych


Kochani,
filmy można zgłaszać w dwóch kategoriach:

Kategoria PODRÓŻ MOTOCYKLOWA
W kategorii mogą wziąć udział:
 • filmy powyżej 10 minut
 • filmy których tematem głównym jest podróż motocyklowa
Kategoria SHORT
W kategorii mogą wziąć udział:
 • filmy powyżej 5 minut i do 10 minut
 •  filmy których tematem głównym jest motocykl
filmy należy przesyłać do 4 kwietnia na adres:
e-mail: kontakt@silesianbrothers.com
Mateusz Widuch ul. Pordzika 14e/1 41-705 Ruda Śląska

Wszelkie pytania kierujcie na adres: kontakt@silesianbrothers.com

REGULAMIN 


IV Festiwal Filmów Motocyklowych The Art of Ride 2016 – Regulamin Konkursu
INFORMACJE OGÓLNE
1.1 PRODUCENT REKLAM NEXT-ART TOMASZ CISEK, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, (zwany dalej: Organizatorem) jest organizatorem IV Festiwalu Filmów Motocyklowych The Art Ride (zwanego dalej: Festiwal) i odbywających się w ramach Festiwalu konkursów.
1.2 Festiwal odbędzie się w dniach 15-16.04 2016 roku w Rudzie Śląskiej.
1.3 Do udziału w Festiwalu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne związane z motocyklami.
1.4 Festiwalowa komisja selekcyjna dokonuje selekcji filmów oraz zaprasza filmy na Festiwal.
2. KONKURSY
2.1 Konkurs - Kategoria PODRÓŻ MOTOCYKLOWA
W kategorii mogą wziąć udział:

 • filmy powyżej 10 minut
 • filmy których tematem głównym jest podróż motocyklowa
Nagrody:
 •  1 miejsce
 •  2 miejsce
 •  3 miejsce
2.1 Konkurs - Kategoria SHORT
W kategorii mogą wziąć udział: 

 • filmy powyżej 5minut i do 10 minut
 •  filmy których tematem głównym jest motocykl
Nagrody:
 • 1 miejsce
 • 2 miejsce
 • 3 miejsce
3. TERMINY, MATERIAŁY I POKAZY
3.1 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2016 roku.
3.2 Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest nadesłanie filmu (dvd lub link do filmu) w terminie do 04.04.2016
3.4 Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu. Festiwalowa Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadnienia swoich decyzji selekcyjnych.
3.5 Organizator nie zwraca materiałów (w tym DVD) otrzymanych do selekcji. Wszystkie zgłoszone filmy stają się częścią archiwum festiwalowego.
3.9 Dyrekcja Festiwalu przygotowuje kalendarz projekcji.
4. PROMOCJA
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 3 minuty), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, itp.)
4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas jak i po zakończeniu Festiwalu
5. TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOPIE FILMÓW
5.1 Kopie festiwalowych filmów powinny zostać dostarczone na adres: kontakt@silesianbrothers.com lub Mateusz Widuch ul. Pordzika 14e/1 Ruda Śląska 41 – 705 w terminie do 4 kwietnia 2016 roku.
6. PRAWA DO FILMU
6.1 Do Festiwalu mogą zostać zgłoszone filmy, do których zgłaszający dysponuje prawami, w tym prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie filmu na Festiwal oraz wyświetlanie go podczas Festiwalu. W szczególności zgłaszający Film do Festiwalu zobowiązany jest zapewnić, aby:
1) przysługiwały mu majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego filmu (w tym prawa do wykorzystywanych w filmie utworów) lub stosowne licencje w tym zakresie,
2) przysługiwały mu prawa pokrewne do zgłaszanego filmu lub stosowne licencje w tym zakresie,
3) rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem filmu na Festiwal lub wyświetlaniem filmu podczas Festiwalu nie naruszało dóbr osobistych osób, których wizerunek dotyczy.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji filmu do Festiwalu, zawieszenia udziału filmu w Festiwalu lub prawo wycofania filmu z udziału w Festiwalu, w przypadku powzięcia wiadomości, że film zgłoszony do udziału w Festiwalu lub jego wyświetlanie podczas Festiwalu może naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
6.3 Zgłaszający film do udziału w Festiwalu zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do filmu lub poszczególnych jego elementów, albo też jej dóbr osobistych, do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.).
7. DANE OSOBOWE
7.1 Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych.
7.2 Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) adres poczty elektronicznej,
3) numer telefonu,
7.3 Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celu zakwalifikowania filmu do konkursu, jak również w celu wyświetlania filmu.
7.4 Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.
8. UWAGI KOŃCOWE
Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatora Festiwalu.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
Mateusz Widuch ul. Pordzika 14e/1 41-705 Ruda Śląska e-mail: kontakt@silesianbrothers.com

poniedziałek, 27 października 2014

Filmy The Art of Ride 2014

Filmy prezentowane podczas festiwalu 2014

W tym roku mieliśmy przyjemność zobaczyć następujące filmy podczas The Art of Ride:


Why we ride - filmy festiwalu The art Of Ride 2014


Moto The Movie 5 - film poprzedzony prelekcją Przemka i Oskara Kaczmarczyka
Moto 5 The Movie - filmy festiwalu The art Of Ride 2014

Droga Wolna - film poprzedzony prelekcją Moto Project Freedom
Droga wolna - filmy festiwalu "The Art of Ride" 2014

piątek, 24 października 2014

Parada motocyklowa

Motocykliści jak zwykle dopisali

Zapraszam do obejrzenia relacji fotograficznej z naszej dorocznej parady motocyklowej.
Zdjęcia autorstwa Agnieszki Kolon.

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

Parada motocyklowa The Art of Ride 2014. fot. Agnieszka Kolon

niedziela, 19 października 2014

The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych

Drugi dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych obfitował w liczne atrakcje. 
Tradycyjnie już rozpoczęliśmy przejażdżką przez miasto trasą Dworzec Chebzie - Kino Patria

Niekończącym się powitalnym uściskom wtórowała muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Missipipi.

Teraz nadszedł czas na część edukacyjną - wszak wszystkim zależy na poprawie bezpieczeństwa na drogach - ekipa Motoratu przeprowadziła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

W kolejnych godzinach mieliśmy niemałą przyjemność posłuchać opowieści Bronisława Kellera o miłości do Lambretty, zaś chłopaki z Extreme Trial - Przemek i Oskar Kaczmarczyk pokazali na co ich stać.

Niezwykle skromni twórcy filmu Droga Wolna dali się poznać bliżej dopiero po projekcji ich świetnego filmu i trzeba przyznać, że cierpliwość się opłaciła.

Ponadto zobaczyliśmy dwie grube amerykańskie produkcje filmowe Moto The Movie 5 i Why We Ride.

Pikanterii całej zabawie dodał nasz partner i sponsor BMW Gazda Group Gliwice. Dzięki uprzejmości BMW nasi goście mogli nie tylko podziwiać imponujące maszyny firmy BMW, ale też zabrać je na jazdy próbne.

Dzień upłynął w myśl festiwalowego hasła "Miłość, kumple i motórzenie!"
Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014
Missipipi

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014
Stoisko Motorat

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014
Stoisko BMW

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014
Motorat

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014
Lambretta Klub Polska

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014
BMW Gazda Group Gliwice

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014
Extreme Trial

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014
Losowanie nagród

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014

Drugi dzień festiwalu filmów motocyklowych The Art of Ride 2014
Twórcy filmu "Droga Wolna"


sobota, 18 października 2014

The Art of Ride 2014

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie

Pierwszy dzień The Art of Ride 2014 za nami. Impreza otwarcia była huczna, atmosfera wspaniała, zabawa najlepsza. Zarówno goście, jak i gwiazdy wieczoru spisali się na medal.

Gospodarzem imprezy otwarcia był Druid Pub - miejsce słynne w Rudzie Śląskiej między innymi dzięki fantastycznym przysmakom serwowanym przez słynnego w całym kraju kucharza Michała Kaczmarczyka.

Wczoraj mieliśmy przyjemność posłuchać opowieści Pawła Noconia, zobaczyć film - niespodziankę wspominający Iziego, by wieczorne świętowanie zakończyć w rytm muzyki w wykonaniu chłopaków z zespołu "Turn Around".

Natomiast dziś o 14:30 motocykliści przejadą przez miasto tradycyjną trasą Dworzec Chebzie - Kino Patria, by bawić się w Kinie podczas drugiego dnia trzeciego Festiwalu The Art of Ride!
Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska
Starzy bywalcy na festiwalu. Pozdro dla Tomka ;)

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska
The Art of Ride 2014 czas zacząć

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska
Paweł Nocoń w akcji
Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska


Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska
Wspominamy Iziego

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska
Festiwalowe insygnia rozdane

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska
W sztabie festiwalowym praca wre

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska
Motosyberia, Motoprzygoda, The Art of Ride


Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska
Turn Around na scenie
Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska

Pierwszy dzień najlepszego festiwalu filmów motocyklowych na świecie - The Art of Ride 2014 - Ruda Śląska